Κοντό Νυφικό Κωδ. 9278

Κωδικός: 9278
Τελική τιμή: 500,00 €

Κοντό, Νεανικό, Χαριτωμένο, Νυφικό.

Πληροφορ. και Ραντεβού, Τηλεφ. 210 6610108

Σχεδιαστής: MORILEE, by Madeline Gardner