Νυφικό Αλφα Γραμμή από Alençon Δαντέλες AppliquŽés. Κωδ, 5502

Κωδικός: 5502
Τελική τιμή: 1800,00 €

Νυφικό σε Αλφα Γραμμή, από Alencon Δαντέλες, AppliquŽes. 

Πληροφορ. και Ραντεβού, Τηλεφ. 210 6610108

Σχεδιαστής: MORILEE, by Madeline Gardner