Νυφικό Φόρεμα Organdy. Κωδ. 5814

Κωδικός: 5814
Τελική τιμή: 1750,00 €

Απλό Νυφικό Φόρεμα, Organdy, σε Γραμμή Άλφα.

Πληροφορ. και Ραντεβού, Τηλεφ. 210 6610108

Σχεδιαστής: MORILEE, by Madeline Gardner