Τιάρα, Κρύσταλλα, Πέρλες, και Στρας. Κωδ. Hp2024

Κωδικός: HP2024
Τελική τιμή: 100,00 €

Μικρή Τιάρα,με  Κρύσταλλα, Πέρλες, και Στρας. 

Σχεδιαστής: MORILEE, by Madeline Gardner